Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Aktuality

22.3.2019 – Byly vyhlášeny dvě zajímavé výzvy OPZ. Výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II a výzva č. 90 zaměřená na podporu zaměstnanosti specifických cílových skupin znevýhodněných na trhu práce.

18.2.2019 – Do 29.3.2019 je možné předkládat projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů do výzvy OPZ č. 81. Průběžně jsou přijímány žádosti o podporu ve výzvách č. 101 a 103 – podpora dětských skupin v Praze a mimo hl. m. Praha.

14.1.2019 – Výzvy OPZ podporující vznik a provozování mikrojeslí v Praze a ostatních krajích ČR byly již vyhlášeny. Vyhlášena byla také očekávaná výzva Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II – příjem projektových žádostí bude zahájen 17.1.2019!

7.11.2018 – Upozorňujeme na další zajímavé výzvy OP Zaměstnanost: výzva č. 59 – Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže, výzva č. 76 – Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti rodiny a výzva č. 95 určená pro území hl. m. Prahy zaměřená na sociální začleňování.

12.10.2018 – V rámci OP Zaměstnanost byla vyhlášena výzva č. 88 zaměřená na sociální začleňování. Podporovány jsou aktivity pro osoby s duševním onemocněním, osoby s PAS, osoby ohrožené závislostmi a migranty, ale také paliativní péče, neformální a sdílená péče, prevence a řešení zadluženosti apod. Alokace výzvy je 200 mil. Kč.

5.9.2018 – Byla vyhlášena výzva OPZ zaměřená na podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb a rozvoj služeb komunitního charakteru. Projekty je možné předkládat do 31.1.2019.

Více aktualit

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png