Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Aktuality

10.6.2019 – Připravujeme projekty do průběžné výzvy OPZ č. 111 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost.

29.4.2019 – Tři nově vyhlášené výzvy OP Zaměstnanost jsou zaměřeny na rozvoj v oblasti sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, na podporu pečujících osob a plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Ukončení příjmu žádostí v těchto výzvách je 31.7.2019.

22.3.2019 – Byly vyhlášeny dvě zajímavé výzvy OPZ. Výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II a výzva č. 90 zaměřená na podporu zaměstnanosti specifických cílových skupin znevýhodněných na trhu práce.

18.2.2019 – Do 29.3.2019 je možné předkládat projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů do výzvy OPZ č. 81. Průběžně jsou přijímány žádosti o podporu ve výzvách č. 101 a 103 – podpora dětských skupin v Praze a mimo hl. m. Praha.

14.1.2019 – Výzvy OPZ podporující vznik a provozování mikrojeslí v Praze a ostatních krajích ČR byly již vyhlášeny. Vyhlášena byla také očekávaná výzva Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II – příjem projektových žádostí bude zahájen 17.1.2019!

7.11.2018 – Upozorňujeme na další zajímavé výzvy OP Zaměstnanost: výzva č. 59 – Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže, výzva č. 76 – Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti rodiny a výzva č. 95 určená pro území hl. m. Prahy zaměřená na sociální začleňování.

Více aktualit

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png