Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Aktuality

20.12.2019 - Přejeme všem krásné Vánoce, zdraví a spokojenost v novém roce...

8. 11. 2019 - Fondy EHP vyhlásily čtyři výzvy v rámci programu Vzdělávání zaměřené na institucionální spolupráci, mobility, odborné vzdělávání a inkluzivní vzdělávání. Uzávěrky přihlášek do jednotlivých výzev jsou 19. 2. - 11. 3. 2020.

30.8.2019 – Dnes byla vyhlášena výzva OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s celkovou alokací 500 mil. Kč. Největší část finančních prostředků je určena na realizaci programů připravujících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na samostatný způsob života.

10.6.2019 – Připravujeme projekty do průběžné výzvy OPZ č. 111 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost.

29.4.2019 – Tři nově vyhlášené výzvy OP Zaměstnanost jsou zaměřeny na rozvoj v oblasti sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, na podporu pečujících osob a plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Ukončení příjmu žádostí v těchto výzvách je 31.7.2019.

22.3.2019 – Byly vyhlášeny dvě zajímavé výzvy OPZ. Výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II a výzva č. 90 zaměřená na podporu zaměstnanosti specifických cílových skupin znevýhodněných na trhu práce.

Více aktualit

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png