Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Aktuality

7.11.2018 – Upozorňujeme na další zajímavé výzvy OP Zaměstnanost: výzva č. 59 – Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže, výzva č. 76 – Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti rodiny a výzva č. 95 určená pro území hl. m. Prahy zaměřená na sociální začleňování.

12.10.2018 – V rámci OP Zaměstnanost byla vyhlášena výzva č. 88 zaměřená na sociální začleňování. Podporovány jsou aktivity pro osoby s duševním onemocněním, osoby s PAS, osoby ohrožené závislostmi a migranty, ale také paliativní péče, neformální a sdílená péče, prevence a řešení zadluženosti apod. Alokace výzvy je 200 mil. Kč.

5.9.2018 – Byla vyhlášena výzva OPZ zaměřená na podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb a rozvoj služeb komunitního charakteru. Projekty je možné předkládat do 31.1.2019.

20.7.2018 – V rámci OP Zaměstnanost byla vyhlášena průběžná výzva Budování kapacit sociálních partnerů II. Alokace výzvy je 241 mil. Kč.

31.5.2018 – Květnové výzvy MAS vypsané v rámci OP Zaměstnanost: MAS Hrubý Jeseník (prorodinná opatření), MAS Bystřičky (sociální služby a sociální práce), MAS Kyjovské Slovácko v pohybu (prorodinná opatření, sociální podnikání, sociální služby) a MAS Region Haná (prorodinná opatření, komunitní centra).

16.4.2018 - Do 21.9.2018 je možné předkládat projektové žádosti do dalšího kola programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Více aktualit

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png