Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Finanční podmínky


Orientační cena za zpracování projektové žádosti: 15.000 Kč – 25.000 Kč 

Provize ze získané dotace:  0,5 - 4% (success fee)

Stanovení ceny za projekt se vždy odvíjí od individuální dohody. Cena závisí na charakteru projektu, jeho časové a obsahové náročnosti. V případě zpracování více projektů nebo při dlouhodobé spolupráci poskytujeme klientům slevu až 50%. Je možné se dohodnout také na splátkovém kalendáři. Uvedené ceny se netýkají menších projektů, které jsou financovány pouze z rozpočtu ČR.

Cena zahrnuje:

  • monitoring možných dotací a grantů k čerpání
  • vytipování vhodné výzvy k podání projektu
  • poradenství k optimálnímu nastavení aktivit projektu, výběru partnerů a sestavení rozpočtu
  • studium dokumentů souvisejících s přípravou projektové žádosti
  • příprava projektové žádosti, její zpracování a podání v požadovaném termínu v elektronické verzi vč. všech potřebných příloh
  • sledování průběhu hodnocení a v případně potřeby včasné doplnění žádosti dle požadavků poskytovatele dotace
  • poradenství při přípravě dokumentů a zapracování případných změn do projektu před podepsáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • sledování dotační problematiky a informování o vhodných výzvách k podání dalších možných projektů po dobu 1 roku od podepsání smlouvy


Ceny ostatních poskytovaných služeb (supervize projektu, administrace projektu apod.) stanovujeme dohodou.

Nejsme plátci DPH.

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png