Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Náš tým

 

Mgr. Anna Lukáčová

jednatelka společnosti

 • má na starosti fungování celého týmu, sledování dotační problematiky, zajišťování zakázek a jejich rozdělování a komunikaci s klienty
 • dotačnímu poradenství se věnuje od roku 2005, v roce 2007 se osamostatnila jako OSVČ a dala vzniknout značce EduProjekt.cz, která se v roce 2012 transformovala na EduProjekt, s.r.o.
 • vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity
 • před zahájením své podnikatelské dráhy působila několik let jako projektová manažerka v agentuře MotivP a zkušenosti s vedením projektů získávala také na Rektorátu VUT v Brně
 • její silnou stránkou je kreativita při hledání variant podoby projektu, dokáže přesně nastínit možné "scénáře" fungování budoucího projektu
     
certifikat1-mahled.jpg   certifikat2-mahled.jpg

 

Mgr. Zuzana Zounková

projektová manažerka 

 • v týmu působí od jeho vzniku, má na starosti komunikaci s klienty a přípravu projektových žádostí
 • vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity
 • konzultování projektových žádostí se věnuje od roku 2005, má zkušenosti s programy Phare, OP RLZ, JPD3, OP VK, OP LZZ, OPPA, OP VVV, OPZ, OP PPR, EHP a Norské fondy
 • hodnotila projekty v programech Comenius, Grundtvig, Erasmus+, OP VK, OP LZZ, OPZ, OP PPR, EHP fondy
 • řídila a administrovala neinvestiční projekty OP LZZ, OPZ, OP VVV
 • dokáže rychle vytvořit logickou strukturu klíčových aktivit projektu a výborně ovládá tzv. projektový jazyk
         
z1-nahled.jpg   z2-nahled.jpg   z3-nahled.jpg

 

Mgr. Dagmar Václavíková

projektová manažerka

 • v týmu působí od roku 2008, má na starosti přípravu projektových žádostí a jejich administraci
 • vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity
 • má zkušenosti se zpracováním projektových žádostí v programech OPPA, OP VK, OP LZZ, Erasmus+, EHP fondy
 • administruje EU projekty zaměřené na zaměstnanost a integraci osob se zdravotním postižením
 • efektivně komunikuje s klienty - dokáže v krátkém čase získat potřebné informace a zapracovat je do žádosti

 

Našimi spolupracovníky jsou také externisté - pro oblast účetnictví, ekonomie a práva

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png