Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Aktuality

23.12.2020 – Klidné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce!

20.10.2020 – Výzva Podpora sociálního začleňování v Praze je určena nejen na přímou práci s osobami sociálně vyloučenými, ale také na rozvoj a zkvalitňování služeb poskytovaných příjemcem. Ukončení příjmu žádostí o podporu je 22.12.2020.

18.9.2020 – Dne 15.9.2020 byly vyhlášeny tři nové výzvy OP PPR: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III, Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III a Rozvoj vzdělávání v Praze II.

25.8.2020 – V OP Zaměstnanost byla vyhlášena výzva Budování kapacit romských a proromských NNO pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU. Projektové žádosti je možné předkládat do 30.9.2020.

29.7.2020 – Česká republika pokračuje v jednání s EU a v přípravě operačních programů pro období 2021-2027. Předpokládaný rozpočet na toto programové období pro ČR je 35,7 mld. EUR (cca 950 mld. Kč).

17.6.2020 – Do 26.6.2020 je možné předkládat projekty do výzvy OP PPR č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. V této průběžné výzvě určené mateřským, základním a středním školám z Prahy je stále dostatek finančních prostředků!

Více aktualit

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png