Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Aktuality

16.3.2020 – OP Praha – pól růstu ČR vyhlásil v polovině února výzvu č. 47 zaměřenou na vznik a rozvoj komunitních center a podporu komunitního života. Ukončení příjmu žádostí o podporu 18.6.2020.

17.2.2020 – Připravujeme žádosti do dotačních programů Jihomoravského kraje – podpora sportu, služby pro rodiny, činnost národnostních menšin apod.

10.1.2020 - Dětské kluby, příměstské tábory a další aktivity pro děti prvního stupně základních škol podporuje nově vyhlášená výzva OP Zaměstnanost č. 107. Finanční alokace je 200 mil. Kč a uzávěrka 10. 3. 2020!

20.12.2019 - Přejeme všem krásné Vánoce, zdraví a spokojenost v novém roce...

8. 11. 2019 - Fondy EHP vyhlásily čtyři výzvy v rámci programu Vzdělávání zaměřené na institucionální spolupráci, mobility, odborné vzdělávání a inkluzivní vzdělávání. Uzávěrky přihlášek do jednotlivých výzev jsou 19. 2. - 11. 3. 2020.

30.8.2019 – Dnes byla vyhlášena výzva OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s celkovou alokací 500 mil. Kč. Největší část finančních prostředků je určena na realizaci programů připravujících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na samostatný způsob života.

Více aktualit

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png