Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Aktuality

18.9.2020 – Dne 15.9.2020 byly vyhlášeny tři nové výzvy OP PPR: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III, Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III a Rozvoj vzdělávání v Praze II.

25.8.2020 – V OP Zaměstnanost byla vyhlášena výzva Budování kapacit romských a proromských NNO pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU. Projektové žádosti je možné předkládat do 30.9.2020.

29.7.2020 – Česká republika pokračuje v jednání s EU a v přípravě operačních programů pro období 2021-2027. Předpokládaný rozpočet na toto programové období pro ČR je 35,7 mld. EUR (cca 950 mld. Kč).

17.6.2020 – Do 26.6.2020 je možné předkládat projekty do výzvy OP PPR č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. V této průběžné výzvě určené mateřským, základním a středním školám z Prahy je stále dostatek finančních prostředků!

14.4.2020 – Na konci března byly vyhlášeny dvě průběžné výzvy OP VVV s názvem Šablony III, a to pro žadatele z Prahy a žadatele z ostatních krajů. Výzva je určena pouze základním a mateřským školám.

16.3.2020 – OP Praha – pól růstu ČR vyhlásil v polovině února výzvu č. 47 zaměřenou na vznik a rozvoj komunitních center a podporu komunitního života. Ukončení příjmu žádostí o podporu 18.6.2020.

Více aktualit

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png