Již 10 let zkušeností
  +420 777 328 274     anna.lukacova@eduprojekt.cz

Aktuality


31.10.2022 - V říjnu jsme se připojili do nové výzvy Nadace EP Corporate Group a předložili jsme žádost se záměrem podpořit seniory a jejich péči v domácím prostředí

01. 09. 2022 - Stále je možné předkládat projekty pro školy a školská zařízení - tzv. Šablony - výzva platí až do 28. dubna příštího roku

11. 1. 2022 -  Ve výzvě Active Citizen funds jsme odevzdali náš první letošní projekt zaměřený na rozvoj neziskových organizací.

18.10.2021 – Začátkem října schválila vláda programové dokumenty OP Životní prostředí, Zaměstnanost plus, Jan Amos Komenský, Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Technická pomoc pro období 2021-2027.

10.9.2021 - Blíží se termíny pro podávání žádostí o dotace na rok 2022 z rozpočtu města Brna. Projekty v oblasti kultury je nutné předložit do 30.9.2021, projekty v oblasti sportu, volnočasových aktivit, národnostních menšin, zdraví, životního prostředí apod. do 31.10.2021.

5.8.2021 – Do 31.8.2021 je možné předkládat projekty do výzvy Fondů EHP zaměřené na profesionální současné umění - divadlo, tanec a pohybové umění, současný cirkus, klasická a současná hudba, výtvarné umění vč. nových médií, architektura, design, umělecká řemesla, literatura. Alokace výzvy je téměř 80 mil. Kč a poskytnutý grant může činit až 90% celkových výdajů projektu.

3.6.2021 – Již jen do 29.6.2021 mohou mateřské a základní školy předkládat žádosti do výzvy OP VVV Šablony III.

20.4.2021 – V Programu Zdraví Fondů EHP jsou aktuálně vyhlášeny 3 výzvy zaměřené na podporu pacientských organizací, prevenci duševního onemocnění u dětí a péči o pacienty s demencí.

31.3.2021 – MŠMT vypsalo výzvu Letní kempy 2021. Na uspořádání pětidenního tábora pro školáky získá žadatel - nezisková organizace - dotaci 45 000 Kč.

Více aktualit

 


Naši významní klienti:

logo4.pnglogo3.pnglogo1.pnglogo2.png

logo-ysoft.pnglogo-polygraf.pnglogo-lexik.pnglogo-diakonie.png